Privacy Policy

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า

 • เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็ปไซต์แล้ว แต่ไม่มีการชำระเงินเข้ามา ภายในระยะเวลา 3 วัน > ระบบจะยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็ปไซต์ และชำระเงินเข้ามาแล้ว แต่ลืมแจ้งการชำระเงิน (ภายในระยะ 3 วัน และคำสั่งซื้อถูกยกเลิก)
  > ให้แจ้งผ่านช่องทางไลน์ หรืออีเมล์ พร้อมแนบหลักฐานการสั่งซื้อและการชำระเงิน เข้ามาให้เราได้โดยตรง 
 • กรณี การโอนชำระเงินสั่งซื้อ เกินหรือขาด สามารถแจ้งและแนบหลักฐาน มาให้เราได้ผ่านช่องทางไลน์ (Line ID : @siamroastery)
 • การสั่งซื้อสินค้า ผ่านการชำระเงินปลายทาง จะถูกจำกัดที่ราคารวมไม่เกิน 3,000 บาท/ออร์เดอร์/ครั้ง 
 • กรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า โดยเลือกการชำระเงินปลายทาง แต่ถูกปฏิเสธการรับสินค้า หรือเหตุผลอื่นๆ
  ที่ทำให้ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้สำเร็จ > User (ผู้ใช้งาน) จะถูกระงับจากทางเราโดยปริยาย 
 • กรณี สินค้าเสียหาย (ที่ไม่ได้เกิดจากการขนส่ง) ลูกค้าสามารถแจ้งเคลมได้ แล้วทางเราจะจัดส่งสินค้าให้ใหม่
  (ภายในระยะเวลา 1-2 วัน หลังจากได้รับสินค้าแล้ว ถ้าเกินระยะเวลา ทางเราขอปฎิเสธการเคลม)
 • กรณี สินค้าเสียหาย (ที่เกิดจากการขนส่ง) สามารถแจ้งได้ แต่อาจจะต้องประเมินตามแต่ละเคลสไป 
  (ภายในระยะเวลา 1-2 วัน หลังจากได้รับสินค้าแล้ว ถ้าเกินระยะเวลา ทางเราขอปฎิเสธการเคลม)
 • กรณี การจัดส่งสินค้าผิด (ไม่ตรงตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ) รบกวนลูกค้าแจ้งกลับมาหาเรา และสามารถส่งกลับมาเปลี่ยนสินค้าได้
  โดยทางเราจะรับผิดชอบค่าจัดส่งกลับให้ลูกค้า และรีบดำเนินการส่งสินค้าไปให้ใหม่ 

 • กรณี ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ หรือสั่งสินค้าเพิ่มเติม สามารถแจ้งทางไลน์ (Line ID : @siamroastery) ได้โดยตรง 
 • การจัดส่งสินค้ารองรับ เฉพาะในประเทศไทย เท่านั้น
 • ทางเรายังไม่มีการรับประกันการคืนสินค้า จากความไม่พึงพอใจ 
 • ข้อมูลทั้งหมด ของลูกค้าและผู้ใช้งานเว็ปไซต์ จะไม่ถูกเปิดเผยและส่งต่อให้กับบุคคลอื่น 
 • ถ้ามีข้อสงสัยหรือข้อสักถาม สามารถติดต่อทางเราได้ (ตามรายละเอียดที่ระบุ) 

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

1. บทนำ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เราได้จัดทำประกาศ ความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว รายละเอียดการรวบรวมข้อมูลใช้ หรือ เปิดเผย ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 “PDPA” (Personal Data Protection Act) เพราะทางเรานั้นตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้มอบให้กับทางเรานั้น มีมาตรการ การรักษาความมั่นคง ที่เหมาะสม และปลอดภัยอย่างดีที่สุด 

2. รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใด 
"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยที่เรานั้นได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำเป็นและใช้ข้อมูลเท่านั้น
2.1 เมื่อมีการสมัครสมาชิก
2.2 เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า
2.3 เมื่อมีการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม
2.4 เมื่อมีการกรอกข้อมูลผ่านกระทู้เว็บบอร์ด

3. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง 
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล จะรวบรวมใช้ ตามขอบเขตของการบริการ โดยรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ ภายใต้กฎหมาย

ข้อมูลระบุตัวตน : ชื่อ , นามสกุล , รูปภาพโปรไฟล์ , เพศ , วันเกิด
ข้อมูลการติดต่อ : อีเมล , หมายเลขโทรศัพท์ , ที่อยู่ทางไปรษณีย์ , บัญชีโซเชียลมีเดีย , ข้อมูลทางธุรกรรม , รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน , ข้อมูลทางเทคนิค , IP address ,Cookie ,Web Browser 

4. ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร 
4.1 เพื่อการติดต่อสอบถามข้อมูล ซื้อขาย สินค้า หรือ บริการ 
4.2 เพื่อการตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า
4.3 เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า
4.4 เพื่อใช้ในการจัดทำ รายงานการสั่งซื้อ และ รายงานภาษีการขาย

5. ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร
ทางเรานั้นมีมาตรการ การรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อรองรับความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสูงที่สุดรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์บนมาตรฐาน SSL (Security Socket Layer) ที่อนุมัติให้แก่เว็บไซต์โดย CA (Certificate Authority) ถูกเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนตัว , รหัสผ่าน , หมายเลขบัตรเครดิต 

6. การเปิดเผยข้อมูลบุคคล ต่อบุคคลภายนอก 
ในการดำเนินธุรกิจ เรามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม เช่น เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า ทั้งนี้ เราขอรับรองว่า จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล ที่เราได้เก็บรวบรวมเอาไว้ ไปเผยแพร่หรือทำการขายข้อมูล ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีที่มีผลทางกฎหมาย

7. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าว เราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเห็นแล้วว่าการเก็บข้อมูลนั้น ไม่มีความจำเป็นตามจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้

8. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าว เราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเห็นแล้วว่าการเก็บข้อมูลนั้น ไม่มีความจำเป็นตามจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้

9. การใช้คุ้กกี้ (Cookies)
คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์ ส่งไปยังเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ของผู้ให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยในการศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวม และนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ลูกค้าสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งให้ทราบว่าหากมีการปฏิเสธการใช้งานคุ้กกี้ อาจจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้ หรือ เข้าถึงฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของเราได้

10. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบางครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานภายใต้กฏหมาย โดยเราจะเปิดเผยนโยบายการให้ลูกค้าทราบผ่านเว็บไซต์ อย่างชัดเจนตามความเหมาะสม เมื่อมีการเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือรับการบริการจากทางเรา โปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเอง

11. วิธีการติดต่อเรา 
หากมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ ต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ โปรดติดต่อ : 0967892460 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้